Zpřístupňování tištěného kulturního dědictví paměťových institucí prostřednictvím digitální knihovny Krajské knihovny v Pardubicích

Cíl projektu

Umožnit pracovnicím Krajské knihovny v Pardubicích cesty do muzejních knihoven za účelem výběru regionálních publikací pro digitalizaci a uspořádat ve spolupráci se spolkem Wikimedia ČR tři workshopy za účelem vytvoření kvalitně zpracovaných článků s regionální tematikou na Wikipedii.

Rok realizace
2023
Schválená částka
10 000 Kč
Typ žadatele
institucionální (kolektivní) člen SKIP
Žadatel

Vyhodnocení

V Krajské knihovně v Pardubicích v roce 2023 již druhým rokem probíhal projekt Tištěné kulturní dědictví Pardubického kraje. Knihovna úzce spolupracuje s dalšími paměťovými institucemi na průzkumu a zpřístupňování jejich knihovních fondů (Východočeské muzeum v Pardubicích, Orlické muzeum v Chocni a Regionální muzeum v Litomyšli). Kromě samotné digitalizace vybraných titulů zasíláme za muzea bez knihovního systému záznamy do Souborného katalogu a fond Orlického muzea v Chocni jsme zpřístupnili v online knihovně Everbis.

Protože jak knihovna, tak muzea disponují dokumenty, které se vztahují k regionálním osobnostem, rozhodli jsme se o nich vytvářet články na platformě Wikimedia. Z rámci projektu jsme realizovali dva workshopy psaní Wikipedie: Základy Wikipedie (nejen) pro knihovníky (30. 5.) a Workshop psaní Wikipedie (7. 6.). Byly určeny především knihovníkům, kteří pracují s historickými dokumenty. Na jejich základě jsou postupně vytvářena kvalitní hesla k regionálním osobnostem, firmám a spolkům, včetně odkazů na digitalizované dokumenty. Kromě knihovníků z Krajské knihovny v Pardubicích jsme workshopy nabídli všem muzejním knihovnám v Pardubickém kraji. Bohužel jsme se nesetkali s takovým ohlasem, jaký jsme očekávali, nicméně kolegové z již spolupracujících muzeí se obou školení zúčastnili. Celkem se obou workshopů zúčastnilo sedm knihovníků. Naučili jsme se, jak správně zpracovat heslo na Wikipedii, jak vkládat fotografie, citace a externí odkazy.

V průběhu školení vznikla (nebo byla editována) mj. tato hesla:

Ve vytváření kvalitních hesel budeme nadále pokračovat a výhledově bychom na stránkách knihovny chtěli zprovoznit rozcestník k celému projektu.