Zpřístupňování tištěného kulturního dědictví paměťových institucí prostřednicvím digitální knihovny Krajské knihovny v Pardubicích

Cíl projektu

Umožnit pracovnicím Krajské knihovny v Pardubicích cesty do muzejních knihoven za účelem výběru regionálních publikací pro digitalizaci a uspořádat ve spolupráci se spolkem Wikimedia ČR tři workshopy za účelem vytvoření kvalitně zpracovaných článků s regionální tematikou na Wikipedii.

Rok realizace
2023
Schválená částka
10 000 Kč
Typ žadatele
institucionální (kolektivní) člen SKIP
Žadatel