Mediální vzdělávání knihovníků na Karvinsku

Cíl projektu

Uspořádat pro knihovníky karvinského regionu jednodenní kurz (včetně praktické dílny) zaměřený na mediální komunikaci, aby díky tomu mohli ve svém regionu přispívat ke zvyšování úrovně mediální gramotnosti.

Rok realizace
2023
Schválená částka
9 000 Kč
Typ žadatele
institucionální (kolektivní) člen SKIP
Žadatel

Vyhodnocení

Dne 25. 10. 2023 se v Regionální knihovně Karviná uskutečnil seminář Mediální vzdělávání knihovníků: sonda do světa dezinformací. Cílem kurzu bylo seznámit knihovníky karvinského regionu s problematikou mediální komunikace tak, aby sami mohli participovat na zvyšování úrovně mediální gramotnosti v regionu.

Lektorkou byla Eva Klusová, která se od roku 2018 věnuje oblasti dezinformací, vzdělávání, monitoringu a tvorbě metodik. V poslední době se zajímá zejména o zranitelné skupiny a práci s nimi, o ruské hybridní vlivy na spirituální uskupení a jejich přebírání dezinformačních narativů.

Kurz byl rozdělen na seminář a praktickou dílnu. Lektorka na konkrétních příkladech představila způsoby mediální manipulace, propagandy, účelového zkreslování informací, komu a k čemu slouží. Vysvětlila, že i témata jako ekologie a zdravý životní styl, ale také zájem o ezoteriku a alternativní medicínu může souviset s dezinformacemi a že ezokonspirace má politický přesah. Ukázala, na jakých platformách se tento typ dezinformací nejčastěji šíří. Zdůraznila, že nejvíce zranitelnými skupinami jsou senioři, ale také ženy na rodičovské dovolené.

Praktická dílna byla zaměřena na ověřování informací, kdy knihovníci se seznámili s postupy a nástroji při ověřování textových a audiovizuálních informací, a na techniky odlišování důvěryhodných informací od pochybných. Knihovníci si tak prohloubili znalosti kritického myšlení.

Kurzu se zúčastnilo 25 knihovníků z Regionální knihovny Karviná, Městské knihovny Havířov, Univerzitní knihovny Ostravské univerzity, Městské knihovny Český Těšín a Místní knihovny Stonava.