Satelitní navigační systém jako nástroj pro zpřístupňování kulturního dědictví – příklad z praxe (Věrovany)

Typ dokumentu

Autor dokumentu

Rok, ke kterému se dokument vztahuje