Dana Kroulíková a Blanka Konvalinková

Datum udělení

Cena udělena za rok

2021

Nominační text

Dana Kroulíková a Blanka Konvalinková jsou osobnosti, které významným způsobem ovlivnily a stále ovlivňují úroveň knihovnictví v Libereckém kraji. Jejich profesní dráhy jsou částečně propojeny, obě jsou členky Regionálního výboru SKIP Libereckého kraje a obě se rozhodly v tomto roce do výboru již nekandidovat. Dana Kroulíková je ředitelkou Městské knihovny v České Lípě, Blanka Konvalinková byla až do roku 2021 ředitelkou Krajské vědecké knihovny v Liberci. Obě výše uvedené dámy mají za sebou velmi úspěšnou profesionální dráhu. Obě byly a jsou nejenom pracovní, ale též morální oporou mnoha svým kolegům v knihovnách regionu i v celé republice, proto jim ocenění Celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji nepochybně patří.

Doplňující informace k ocenění

Na snímku je Dana Kroulíková druhá zprava a Blanka Konvalinková třetí zleva.