Vyhlášení soutěže Městská knihovna roku 2023

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje již 14. ročník soutěže Městská knihovna roku. Záštitu nad soutěží převzal Svaz měst a obcí ČR. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.