Manželé Balíkovi

Datum udělení

Cena udělena za rok

2022

Nominační text

PhDr. Vojtěch Balík po politicky vynuceném odchodu z Pedagogického ústavu J. A. Komenského ČSAV přišel v roce 1977 do tehdejší Státní knihovny ČSR (jako správce generálního katalogu) a od dubna 1990 byl po konkursu jmenován ředitelem Národní knihovny ČR. Do roku 2004 se NK ČR za jeho řízení stala respektovanou národní institucí kvalitně plnící své poslání a zapojila se do mezinárodní knihovnické spolupráce. Od roku 2005 pracuje jako vědecký pracovník Filosofického ústavu AV ČR (pokračuje v edici díla J. A. Komenského).

Mezi zásadní výsledky jeho řídící práce v čele NK ČR patří výstavba centrálního depozitáře v Hostivaři a úplná rehabilitace knihovního fondu, komplexní automatizace, start a rozvoj sítí a automatizace knihoven v ČR (zejména projekt CASLIN), start a rozvoj digitalizace vzácných a ohrožených dokumentů (zejména podpora českých knihoven). Aktivně působil mj. při tvorbě legislativy upravující úkoly a činnost knihoven i personální a platové poměry v knihovnách a reprezentoval NK ČR v mezinárodních sdruženích (např. IFLA, CDNL, CENL, LIBER) a byl členem mnoha domácích i zahraničních poradních či expertních grémií (např. Česká komise pro UNESCO). Jeho publikační činnost je zaměřena na knihovnictví a na komeniologii (filosofii 17. stol.).

Mgr. Marie Balíková pracuje již od roku 1987 v Národní knihovně ČR (od 1997 jako vedoucí oddělení Národních věcných autorit a věcného zpracování), zodpovídá za tvorbu souborů věcných autorit na národní úrovni a implementaci mezinárodních standardů v oblasti věcné analýzy (mj. aktualizace a překlady klasifikačního systému MDT a koordinaci tvorby pořádacího nástroje MSAC), podílí se na implementaci metody Konspektu a věcném zpřístupnění heterogenních informačních zdrojů. Je hlavní řešitelkou konsorciálního projektu programu NAKI.

Má velké zásluhy na rozvoji českého knihovnictví v oblasti katalogizace. Svou pílí a obětavostí se v roce 2005 zasloužila o zavedení sdílené katalogizace knihoven používajících knihovní systém Aleph a ve své bohaté publikační činnosti se zaměřuje zejména na problematiku věcného zpracování dokumentů. Je fundovanou odbornicí a zároveň důležitým životním partnerem manželovi při jejich enormní dlouholeté zejména knihovnické pracovní vytíženosti.

Návrh na ocenění podal pražský výbor SKIP.