Manželé Richterovi

Cena udělena za rok

2019

Nominační text

PhDr. Vít Richter pracuje na pozici ředitele Knihovnického institutu NK ČR a patří k nejvýznamnějším osobnostem českého knihovnictví v oblasti rozvoje veřejných knihoven. Díky svému širokému záběru, erudici, píli a nadšení pro věc se stal respektovaným odborníkem a autoritou, na kterou se v odborných záležitostech obracejí jak nejvyšší státní orgány, média, spolky, organizace, vzdělávací instituce, tak knihovníci z nejmenších vesnických knihoven. Neváhá také veřejně upozorňovat na ožehavé a nepopulární problémy, které brání rozvoji oboru.

PhDr. Alena Richterová, CSc., je nejenom manželovi důležitou oporou při jeho enormní pracovní vytíženosti, ale sama je fundovanou odbornicí ve svém oboru. Pracuje v Oddělení rukopisů a starých tisků NK ČR, kde se věnuje badatelské činnosti zejména se zaměřením na rukopisné fondy 16.–19. století, dějiny knihoven českých šlechtických rodů a další oblasti. Seznam jejích autorských prací je vskutku pozoruhodný, najdeme v něm monografie, soupisy rukopisů, katalogy výstav či množství studií a recenzí v odborném tisku. Podílela se na řadě historických výstav a velmi ceněná je také její pedagogická činnost na Univerzitě Karlově, kde přednáší studentům oboru knihověda.

Návrh na ocenění podal pražský výbor SKIP.