Mgr. Eva Cerniňáková

Cena udělena za rok

2013

Nominační text

Eva Cerniňáková byla na cenu Pražská knihovnice / Pražský knihovník nominována za úspěšnou implementaci svobodného knihovního softwaru Evergreen, za aktivní spolupráci s ostatními knihovnami a za aktivní členství ve SKIP.

Mgr. Eva Cerniňáková v roce 1989 úspěšně dokončila studium na Střední knihovnické škole Brno, v roce 1990 na Jazykové škole v Ostravě absolvovala státní zkoušku z německého jazyka. V roce 1996 absolvovala nástavbové maturitní studium teologie v Biblické a misijní škole v Hradci Králové. V roce 1995 se na ETF UK v Praze stala bakalářkou v oboru Teologie křesťanských tradic, v roce 2010 získala na FF UK v Praze magisterský titul v oboru Informační studia a knihovnictví.

V letech 1990 až 1993 pracovala pro synodní radu Českobratrské církve evangelické, z toho v letech 1990 až 1991 jako vedoucí knihovny. V letech 1994 až 1999 pracovala v YMCA Praha a v Knihovně Katedry sociální práce FF UK v Praze. Od roku 1999 pracuje v Knihovně Jabok, od roku 2000 je vedoucí této knihovny. V roce 2012 byla Knihovna Jabok navržena na cenu Knihovna roku 2012.

Mezi její odborné zájmy a aktivity patří:

  • lokalizace svobodného knihovního softwaru Evergreen,
  • problematika uživatelů se specifickými potřebami v knihovnách,
  • problematika práce s informacemi a informační vzdělávání,
  • členství ve SKIP, konkrétně v Sekci služeb osobám se specifickými potřebami a v Klubu tvořivých knihovníků.

Ve svém volném čase se věnuje mj. výrobě drátěných šperků. S jejími výrobky je možné se seznámit například na klementinském Knihovnickém jarmarku.

Návrh předložila PhDr. Linda Jansová, Ph.D., členka výboru pražské organizace SKIP.

Datum narození