Mgr. Věra Škochová

Cena udělena za rok

2015

Nominační text

Působiště/pracoviště:
Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Důvod navržení:
její dlouholetá práce v knihovnách, aktivity ve SKIP

Profesní životopis:
Převážnou část profesního života strávila Věra v knihovnách nebo na pracovištích, zabývajících se informacemi. Vystudovala češtinu, ruštinu a polštinu na filozofické fakultě, později, jako vedoucí ústavní knihovny, postgraduálně vystudovala v letech 1983-1985 informační vědu a knihovnictví. S knihovnou „z druhé strany“ se poprvé seznámila v roce 1977, kdy začala pracovat v knihovně Výzkumného ústavu pro vědeckotechnický rozvoj, po čase jako vedoucí knihovny. Po zrušení ústavu v roce 1990 postupně pracovala na nově vzniklém Federálním výboru pro životní prostředí, kde vybudovala Informační centrum, v letech 1992-1995 potom působila v rámci společného akademického pracoviště Akademie věd a CERGE-UK jako vedoucí knihovny Národohospodářského ústavu AV ČR. V roce 1995 přešla do soukromého sektoru, ale i tam se zabývala informacemi, tentokrát pro konkurenční zpravodajství.

Do knihovny se vrátila v roce 2003; tentokrát do vysokoškolské – Centra informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze, kde působí dodnes. Do roku 2007 pracovala jako vedoucí oddělení budování fondu CIKS, nyní se podílí na retrospektivním zpracování. Spolupracuje na projektu CIKS-VŠE „Zlatý fond českého ekonomického myšlení“, jehož záměrem je postupně soustředit vše podstatné, co patří do historie českého národního hospodářství do roku 1950. Od roku 2009 se podílí na projektu VISK7 „Digitalizace Zlatého fondu českého ekonomického myšlení“, kterým jsou tyto publikace zpřístupněny v digitální knihovně Kramerius VŠE.

V letech 2006 až 2013 se s kolegyní podílela na výuce v rámci semináře „Bibliotheca Economica“, který měl naučit studenty pracovat se starší odbornou literaturou.  Úkolem knihovnic bylo seznámit studenty se zása­dami obsahové analýzy dokumentu, zpracování abstraktu a bibliografické citace i zvláštnostmi práce s historickými texty a konzultovat jejich seminární práce.

Věra se aktivně podílí na knihovnickém dění, ráda se často setkává se spřízněnými dušemi na happenincích, konferencích a podobných akcích. Od roku 1994 je členkou SKIP, v letech 2007 až 2013 pracovala ve výboru pražské organizace, kde byly její doménou zejména kulturní akce.

Mimo profesní:
K jejím zálibám patří – překvapivě - knihy, s vánočním dárkem čtečkou také elektronické, dlouhá léta také závodně sportovala, vážná hudba, cestování, architektura. V neposlední řadě i malá zahrádka, teď už spíše jen jako místo relaxace s knihou.

Datum narození