PhDr. Květa Hartmanová

Datum udělení

Cena udělena za rok

2021

Nominační text

Květa Hartmanová začala v létě letošního roku další etapu lidského života a to důchodovou. Však si jí také zaslouží!

Po klasickém kolečku vzdělávání – základní škola, gymnázium – se rozhodla pro Filozofickou fakultu UK obor s tehdejším názvem Knihovnictví a vědecké informace. A už při studiu se projevil její zájem o kulturu, historii, architekturu a také se ukázala jako zdatná organizátorka a „stmelovatelka“ kolektivu. Po absolvování v roce 1981 začala její pracovní kariéra. Od tehdejší Státní knihovny ČSSR přes knihovnu katedry Knihovnictví a vědeckých informací FF UK, knihovnu v ÚVTEI – OBIS pro informatiku, knihovnu Pedagogické fakulty UK až ke knihovně Uměleckoprůmyslového muzea. Tady v letech 1997-2009 zúročila získané zkušenosti a zanechala výraznou pracovní stopu. Starala se o webové stránky knihovny, počítačovou síť, zůstalo po ní velké množství katalogizačních záznamů a hlavně vymyslela a realizovala projekt Virtuální umělecká knihovna a projekt Oborová brána Umění a architektura ART (to jsou ty stmelovací tendence i v pracovních kolektivech různých knihoven). Posledním pracovištěm byla knihovna Právnické fakulty UK, kde spravovala webové stránky knihovny, měla na starosti digitální knihovnu a i tady stmelovala projektem Oborová brána Právo.

Volný čas věnovala hlavně Čapkům. Od roku 1992 je členem Společnosti bratří Čapků, v letech 2001 až 2016 byla členkou jejího výboru. V roce 2018 iniciovala vznik Spolku přátel Památníku Karla Čapka a krátce byla jeho předsedkyní. I ve SKIPu patří k dlouholetým členům, průkazku má od roku 1997.

Kdo Květu jen trochu zná, ví, že je společenská, ochotná pomoci, nezkazí žádnou legraci. Můžete ji potkat v divadle, kině, na koncertě, na výstavě, přednášce nebo na výletě doma i v zahraničí (jen u moře moc ne).

Mimochodem nezahálí ani v důchodu; koncem letošního léta spustila web Výstavy pro knihovny zdarma. Nově se také stala členkou Klubu tvořivých knihovníků SKIP.

Nominační text připravila PhDr. Hana Nová.

Datum narození

Videozáznam