SKIP ČR - sekce Bezbariérové knihovny je programovým partnerem podzimní Agory 2022

Agora je unikátní vzdělávací akce, která se věnuje využití informačních a komunikačních technologií uživateli se zrakovým postižením. Podzimní Agora 2022 online je tematicky zaměřená na problematiku digitálních knih a knihoven a jejím programovým partnerem se stal  (prostřednictvím odborné sekce Bezbariérové knihovny) SKIP ČR. Agora se koná ve čtvrtek 3. listopadu 2022 od 13 do 15 hodin a je zdarma přístupná všem zájemcům. 

Ve stejný den dopoledne, tedy ve čtvrtek 2. listopadu 2022 od 10 do 12 hodin, se koná také Konference o technologiích
pro osoby se specifickými potřebami INSPO 2022 online
, která je také volně přístupná všem zájemcům. Na programu jsou například příspěvky:

  • Slyším očima,
  • Mobilní hry pro nevidomé,
  • Co je to kvalitní videopřeklad do (českého) znakového jazyka? aj. 

Podrobnosti o programu a informace o připojení najdete na webu konference INSPO.