Záznam webináře Děti a emoce

Na YouTube kanále SKIP by zveřejněn záznam posledního webináře z cyklu Role knihoven v integraci nově příchozích z Ukrajiny, tentokrát věnovaného tématu dětí, dětské literatury nebo výuky češtiny pro děti cizince. 

Záznamy předchozích webinářů i další materiály  k tématu najdete v doporučených zdrojích sekce Bezbariérové knihovny