Knihovna města Ostravy

Knihovna Města Ostravy získala certifikát Handicap Friendly pro uživatele se zrakovým postižením v roce 2015 jako jedna z prvních knihoven.  V roce 2021, po šesti letech, knihovna tento certifikát znovu obhájila a přidala k němu ještě i Handicap Friendly pobočku ve Vítkovicích.

Platnost certifikace