Role knihoven v integraci nově příchozích z Ukrajiny (3) - Čtenáři knihoven [záznam webináře]

Rok vydání

Anotace

Videozáznam webináře, který je součástí cyklu Role knihoven v integraci nově příchozích z Ukrajiny. Webinář se věnoval následky prožitých traumat u dětí a dospělých (vznik traumatu, faktory ovlivňující zvládání traumatických událostí, možnosti vyrovnávání se s traumatickými zážitky; specifika válečného traumatu).