Hledáme letošní Pražskou knihovnici / letošního Pražského knihovníka

Pražská organizace SKIP chce i letos udělit cenu Pražská knihovnice / Pražský knihovník. Nominace na cenu se zdůvodněním (viz podrobněji pravidla pro udělení ceny) posílejte na adresu lenka.maixnerova@nkp.cz do 31. října 2022. Cena bude předána na vánočním večírku SKIP.

Navržen může být kdokoliv působící v oboru v pražském regionu, a to z knihoven všech typů nebo pracovišť vzdělávajících knihovníky a informační pracovníky (ÚISK FF UK, VOŠIS), bez ohledu na věk  (včetně studentek/studentů).

Můžete se také podívat na přehled dosavadních nositelů ocenění.