Individuální členové SKIP Praha mohou získat finanční příspěvek na odbornou akci

Rádi bychom Vás informovali, že pražský region SKIP nadále nabízí svým individuálním členům možnost získání finančního příspěvku na odbornou akci.

Na jaké akce lze příspěvek získat

Příspěvek je možné získat na domácí nebo zahraniční konference, kongresy, semináře, workshopy, veletrhy související s oborem knihovnictví, valné hromady SKIP apod.

Co lze z příspěvku hradit

Z příspěvku je možné uhradit registrační poplatek na prezenční i online akce, jízdné nebo ubytování. Žádat lze o příspěvek na jednu akci nebo na více jednotlivých akcí (a to i postupně v průběhu roku).

O jakou částku lze požádat

Maximální výše příspěvku v jednom kalendářním roce činí 5 000 Kč na osobu.

Jak o příspěvek požádat

O příspěvek prosím vždy žádejte pomocí formuláře (odkaz je také dostupný jako červené tlačítko Žádost o příspěvek na odbornou akci). Do formuláře uvedete informace o akci, požadovanou výši příspěvku a Vaši motivaci (proč máte o příspěvek zájem). O tom, zda bylo žádosti o příspěvek vyhověno, vyrozumí žadatele výbor regionální organizace SKIP Praha nejpozději do měsíce od podání žádosti.

Pokud máte v souvislosti s příspěvky na odborné akce nějaký problém nebo dotaz, prosím, neváhejte a kontaktujte (e-mailem nebo telefonicky) Mgr. Evu Cerniňákovou, Ph.D.