Kdo se stane letošní Pražskou knihovnicí či letošním Pražským knihovníkem?

Pražská organizace SKIP chce i letos udělit cenu Pražská knihovnice / Pražský knihovník. Nominace na cenu můžete prostřednictvím webového formuláře zasílat až do 31. října 2023. Cena bude předána na vánočním večírku SKIP.

Navržen může být kdokoliv působící v oboru v pražském regionu, a to z knihoven všech typů nebo pracovišť vzdělávajících knihovníky a informační pracovníky (ÚISK FF UK, VOŠIS), bez ohledu na věk (včetně studentek/studentů).

Podrobnosti najdete na samostatné stránce.

Můžete se také podívat na přehled dosavadních nositelů ocenění.