Podpora odborného růstu členů SKIP v regionu Praha

Regionální organizace SKIP Praha stejně jako v předchozích letech nabízí svým individuálním členům možnost získat příspěvek na účast na odborných akcích, např. domácích nebo zahraničních konferencích, kongresech, seminářích, workshopech, veletrzích souvisejících s oborem knihovnictví nebo celostátních valných hromadách SKIP.

Informace o možnosti získání příspěvku najdete na webu regionu Praha