Knihovna města Ostravy

Knihovna města Ostravy se stala první knihovnou v ČR, která získala certifikát pro dva typy znevýhodnění. Poté, co v roce 2021 obhájila certifikát pro osoby se zrakovým znevýhodněním, získala v roce 2023 certifikát Handicap Friendly i pro osoby se sluchovým znevýhodněním.

Platnost certifikace