Co venkovské knihovny umějí a mohou

Na počátku byla soutěž Knihovna roku. Všichni knihovníci z knihoven nominovaných do celostátního kola soutěže se potkávali na slavnostním vyhlášení v Zrcadlové kapli v Klementinu v Praze. Ucelený program ceremoniálu však neumožňoval vzájemné poznání a výměnu zkušeností a neposkytoval prostor k vzájemnému setkávání a možnosti hledání společného řešení vzniklých problémů týkajících se venkovských knihoven.

Myšlenka pořádat celostátní setkání venkovských knihoven se zrodila v hlavě Mileny Kodýmové. Akce byla vřele knihovníky přijata a bylo rozhodnuto vytvořit tradici každoročního setkávání. V roce 2006 převzala organizaci setkávání Daniela Wimmerová. Štafetu nesla se ctí až do roku 2020.

Na organizaci setkání spolupracuje vždy vítězná knihovna (z kategorie základní knihovna) v soutěži Knihovna roku (toto právo získává spolu s oceněním) a Sekce veřejných knihoven SKIP. Vše probíhá za vydatné finanční podpory MK ČR. Je to příležitost nejen k bližšímu poznání činnosti oceněné knihovny, ale je zároveň zdrojem inspirace pro účastníky. Jakýmsi bonusem je i poznávání krás naší vlasti a navázání celoživotních přátelství.

V průběhu času se pořádání těchto setkání stalo i prestižní záležitostí zřizovatelů hostitelské knihovny.

Odborného programu se účastní v hojném počtu i ostatní knihovny v daném regionu.

Viz také samostatný web akce.

Co venkovské knihovny umějí a mohou 2023

Co venkovské knihovny umějí a mohou 2022

Co venkovské knihovny umějí a mohou 2021

Co venkovské knihovny umějí a mohou 2020