Soutěž Knihovna roku

Skupina pro obecní knihovny je většinově složena z knihoven, které prošly soutěží Knihovna roku. Osobní zkušenost je prubířským kamenem pro každou zúčastněnou knihovnu a zároveň je oceněním její práce a jasným signálem, že patří mezi ty nejlepší. Takové knihovny by měly být vzory, ale také pomocníky ostatním knihovnám. Měly by umět popsat, co je pro obecní knihovny v současné chvíli nejdůležitější, v čem potřebují pomoci, na co bychom se měli v rámci Sekce veřejných knihoven SKIP zaměřit, abychom jim dokázali ulehčit práci.

Jedním z úkolů Skupiny pro obecní knihovny v následujícím období bude podat pomocnou ruku soutěžícím knihovnám (v případě jejich zájmu) při přípravě prezentace knihovny před hodnoticí komisí. V prvé řadě sdílením zkušeností, které při soutěži nasbíraly, na co při prezentaci nezapomenout, co vnímaly jako důležité pro komisi a dále potom pomoci s přípravou prezentace s ohledem na konkrétní knihovnu a její možnosti.

Pravidla soutěže Knihovna roku

Pravidla najdete na portálu Informace pro knihovny.

Návaznost soutěží Vesnice roku a Knihovna roku

Soutěž Knihovna roku v kategorii „základní knihovna” navazuje na celostátní soutěž Vesnice roku, kterou vyhlašuje Spolek pro obnovu venkova společně s dalšími vyhlašovateli, z nichž jedním je také SKIP. Zástupci SKIP jsou rovněž plnohodnotnými členy krajských hodnotitelských komisí i komise celostátní. V rámci krajského kola Vesnice roku je oceněna nejlepší knihovna a dostává „Diplom za moderní knihovnické a informační služby“ a může (ale také nemusí) postoupit do soutěže Knihovna roku. Rozhoduje celková úroveň knihovny (především prostor a poskytované služby) s ohledem na celostátní standardy.

Nařízení vlády č. 5/2003 Sb. v § 16 odst. 1 uvádí:

Návrhy na udělení ocenění podle § 15 mohou podávat fyzické nebo právnické osoby, a to do 5. srpna roku udělení ocenění.

To v praxi znamená, že nominovat na cenu Knihovna roku mohou nejen komisaři z Vesnice roku nebo metodici krajských knihoven, ale také kdokoli jiný. V tom případě může nastat situace, kdy je v rámci jednoho kraje nominována více než jedna knihovna, a proto musí proběhnout tzv. předkolo. Metodik krajské knihovny ve spolupráci s komisařem soutěže Vesnice roku (případně místním regionálním výborem SKIP) vybere jednu knihovnu, která bude daný kraj reprezentovat v celostátním kole Knihovny roku.

Podrobné informace jsou k dispozici v dokumentu Knihovna roku – metodika pro soutěžící knihovny.

Soutěžící knihovny

Přehled oceněných knihoven je k dispozici na portálu Informace pro knihovny.

Podrobné informace o soutěžících knihovnách najdete v prezentacích:

Členové hodnoticí komise

Seznam členů najdete na samostatné stránce.