Soutěž Knihovna roku

Skupina pro obecní knihovny je většinově složena z knihoven, které prošly soutěží Knihovna roku. Osobní zkušenost je prubířským kamenem pro každou zúčastněnou knihovnu a zároveň je oceněním její práce a jasným signálem, že patří mezi ty nejlepší. Takové knihovny by měly být vzory, ale také pomocníky ostatním knihovnám. Měly by umět popsat, co je pro obecní knihovny v současné chvíli nejdůležitější, v čem potřebují pomoci, na co bychom se měli v rámci Sekce veřejných knihoven SKIP zaměřit, abychom jim dokázali ulehčit práci.

Jedním z úkolů Skupiny pro obecní knihovny v následujícím období bude podat pomocnou ruku soutěžícím knihovnám (v případě jejich zájmu) při přípravě prezentace knihovny před hodnoticí komisí. V prvé řadě sdílením zkušeností, které při soutěži nasbíraly, na co při prezentaci nezapomenout, co vnímaly jako důležité pro komisi a dále potom pomoci s přípravou prezentace s ohledem na konkrétní knihovnu a její možnosti.

Pravidla soutěže Knihovna roku

Pravidla najdete na portálu Informace pro knihovny.

Soutěžící knihovny

Přehled oceněných knihoven je k dispozici na portálu Informace pro knihovny.

Podrobné informace o soutěžících knihovnách najdete v prezentacích:

Členové hodnoticí komise

Seznam členů najdete na samostatné stránce.