Členové hodnoticí komise

Rok 2021

  • Mgr. Radovan Jančář, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, Uherské Hradiště – předseda komise
  • Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová, Moravská zemská knihovna – místopředsedkyně komise
  • Jana Bednářová, Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem
  • Bc. Hana Hrabáková, Městská knihovna v Praze
  • Lenka Drechslerová, DiS., Obecní knihovna Rapotín

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018