Čteme všichni, vypráví jen někdo

Typ projektu

regionální

Cíl projektu

  • Podpořit dětské čtenářství.
  • Povzbudit děti k osobní interpretaci textů vlastních i přejatých.
  • Podpořit a propagovat vystupování dětí na veřejnosti.
  • Podporovat spolupráci knihovny a rodiny jako celku.
  • Propagovat netradiční aktivity oddělení pro děti ve veřejných knihovnách.

Organizátor

Klub dětských knihoven – Liberecké regionální klubko

Stručná historie

Projekt probíhá od roku 1998, kdy se konal první ročník přehlídky v Jičíně a Turnově. Jeho autorkami jsou Alena Pospíšilová z Městské knihovny (dnes Knihovny Václava Čtvrtka) Jičín a Eva Kordová z Městské knihovny Antonína Marka Turnov. U jeho zrodu stáli  kmotři – vypravěči – spisovatelé Zbyněk Malinský a Marie Kubátová. Projekt probíhá jako meziregionální – spolupracují na něm Regionální klubko Klubu dětských knihoven SKIP Libereckého kraje (Městská knihovna Antonína Marka Turnov a Městská knihovna Semily) a Východočeské klubko Klubu dětských knihoven SKIP (Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně). Mohou se k němu připojit i další knihovny/regiony. Projekt má za sebou patnáct ročníků. Záštitu jednotlivým ročníkům poskytují spisovatelé, různé instituce, nakladatelství atd.

Popis projektu

Přehlídka vypravěčů na dané téma či motto. Je zařazena do kategorie práce s textem a dramatické výchovy v celostátním projektu Kde končí svět. Podoba projektu se postupně proměnila. Nyní probíhají místní kola v zapojených knihovnách, poté kolo regionální a nakonec oblastní v Knihovně Václava Čtvrtka Jičín. Nejlepší vypravěči se účastní i řady aktivit knihoven, např. Slavnosti abecedy a čtení (ukončení školního roku), Dnu čtenářů na Hradě (setkání nejlepších čtenářů a vypravěčů libereckého regionu), také recitační soutěže Poetika.

Termín

Akce nemá pravidelné termíny. Vyhlášení probíhá obvykle v lednu, místní kola probíhají v březnu až dubnu, regionální kolo v květnu, na podzim pak obvykle kolo oblastní.

Cílová skupina

Děti, mládež a dospělí ve věku od šesti do osmnácti let (kolem 200 účastníků).

Počet zapojených knihoven

Každoročně v průměru deset knihoven. Akce je velmi oblíbená u dětí, rodičů i pedagogů; každý rok počet účastníků narůstá.

Jak se připojit

Je nutné zaregistrovat se u organizátorů přehlídky. Přihlášku na přehlídku vypravěčů zašle na vyžádání garant akce.

Garant/konzultace