Hry bez hranic aneb Knihovnice dětem

Typ projektu

regionální

Cíl projektu

  • Rozšířit vědomosti a znalosti dětí o regionu, ve kterém žijí.
  • Podpořit využívání knihoven jako zdroje informací.
  • Propagovat práci a služby oddělení pro děti ve veřejných knihovnách.
  • Umožnit setkávání a poznávání dětí z různých míst (a knihoven) kraje a jejich vzájemnou komunikaci, sdílení nápadů a prožití zábavného dne.

Organizátor

Klub dětských knihoven – Regionální klubko Karlovarského kraje

Stručná historie

Akce se koná každoročně od roku 2007. Autorkou nápadu je Ladislava Nemčičová z Městské knihovny Nová Role, projekt uvedly v život členky Karlovarského regionálního klubka Klubu dětských knihoven SKIP. Od té doby probíhá projekt každoročně.

Od počátku je finančně podpořen SKIP a Ministerstvem kultury ČR.

Popis projektu

Hry bez hranic jsou soutěžní klání dětských družstev z jednotlivých zapojených knihoven na zadané téma, jež souvisí s regionem a obcí, v níž pak soutěž probíhá, to vše na základě informačních zdrojů získaných v knihovnách. Podstatné je setkávání dětí z různých knihoven v kraji a jejich vzájemná komunikace, získávání nových poznatků o tématu i regionu a jejich sdílení.

Termín

Akce se koná každoročně, termín vlastního soupeření je stanoven podle možností pořádající organizace (knihovny), nejčastěji koncem května.

Cílová skupina

Akce je určena dětem školního věku (soutěžní družstva po cca čtyřech členech) z přihlášených knihoven Karlovarského kraje. Družstva se samozřejmě každoročně obměňují.

Počet zapojených knihoven

Společného setkání se účastní každoročně cca 14 knihoven Karlovarského kraje a jejich dětských soutěžních družstev.

Jak se připojit

Zaslat přihlášku Zdeňce Hradské, garantce akce a zároveň předsedkyni Karlovarského klubka Klubu dětských knihoven SKIP.

Garant/konzultace