Fotografie z květnových a červnových akcí SKIP Praha

Ve facebookové skupině Pražská organizace SKIP se můžete podívat na fotografie z:

Fotografie z literární vycházky pořídily Linda Jansová s dcerou Magdalenou. Do fotoalba z exkurze do Knihovny a Archivu Ministerstva zahraničních věcí přispěly Vladana Pillerová, Květa Hedvíková, Alena Volková Balvínová, Alena Wachtlová, Linda Jansová a Eva Uzlová. Besedu s doc. Susou fotograficky zaznamenala Linda Jansová.