DRAK 2024 – DRsný Aktivní Knihovník/Knihovnice

Máte ve svém okolí kreativního a aktivního knihovníka nebo knihovnici?

Regionální výbor SKIP DS vyhlašuje 2. ročník regionálního ocenění DRAK – DRsný Aktivní Knihovník/Knihovnice bez ohledu na věk.

Novinkou je, že nominovat nemusí pouze ředitel své zaměstnance, ale může kdokoli (i „civilista neknihovník“) jakéhokoli knihovníka/knihovnici za dodržení podmínek:

- trvalý pobyt na území ČR
- práce v knihovnách Ústeckého kraje minimálně 5 let
- zásluhy či mimořádný přínos knihovnickému oboru 

Můžete zapojit své čtenáře, kteří mohou nominovat svou oblíbenou knihovníci/knihovníka. Nebo se kolegyně/kolegové mohou nominovat navzájem nebo svou šéfovou/šéfa… prostě, jak kdo chce…

Výherce získá finanční odměnu 5 000 Kč.

Své nominace podávejte do pondělí 9. 9. 2024 prostřednictvím nominačního formuláře - https://forms.gle/tRCye9afjBLGXaui8

QR odkaz na formulář je i v informačním letáčku v přiloženém souboru.

Předávání cen proběhne 7. 10. 2024 v Knihovně Ústeckého kraje.