Drsný MARK/Drsná MARKéta

Finanční ocenění pro mladé, kreativní a aktivní knihovníky/knihovnice Ústeckého kraje.

Podmínky nominace: 

1) trvalý pobyt na území ČR

2) věk maximálně 39 let (včetně)

3) minimálně 5 let trvající pracovní poměr v knihovnách Ústeckého kraje

4) mimořádný přínos knihovnickému oboru

Nominace na přiloženém formuláři zasílejte do 31. srpna 2022 na mail - guttnerova@knihovna-litvinov.cz