Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

19. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2018

28. a 29. listopadu 2018 v konferenčním sále Národního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4 - Chodovec. Konference je věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví.

Konferenci pořádá:

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv, Národní knihovna ČR

Účastnický poplatek: 400,- Kč bude vybírán při prezenci před zahájením konference.

Registrace účastníků ukončena (kapacita sálu byla naplněna)

Kontaktní osoba:

Vít Richter
e-mail: vit.richter@nkp.cz
tel.: 221 663 338, 603 223 627

Program konference

28. listopadu 2018

9:30 Zahájení - úvodní slovo

 • Informace k ICT projektům Ministerstva kultury - Ing. Josef Praks, Ministerstvo kultury
 • Zpřístupnění děl nedostupných na trhu - PhDr. Vít Richter, Národní knihovna ČR
 • Tři roky s Národním digitálním archivem - Bc. Jiří Bernas, Národní archiv
 • Návrh nové směrnice Evropské unie o autorském právu - JUDr. Pavel Zeman, Ministerstvo kultury ČR

11:00 Přestávka

 • Wikidata jako metadatabáze pro kulturní instituce - Mgr. Vojtěch Dostál, Wikimedia Česká republika
 • Pilotní projekt zpřístupnění terminologické báze TDKIV v podobě propojených dat - Linda Jansová, Ph.D., Národní knihovna ČR
 • Mapování archeologické terminologie – sňatek z rozumu i vášně mezi archeologií a knihovnictvím - Mgr. Stanislav Velčev, Mgr. Jana Kalousová, Knihovna Archeologického ústavu Brno, v. v. i.

12:30 Přestávka

 • Archivace databází - Mgr. Martin Rechtorik, Národní archiv
 • Certifikácia a audity v Centrálnom dátovom archíve - Mgr. Katarína Tomková, Univerzitná knižnica v Bratislave
 • Možnosti využití metodiky konsorcia NESTOR k certifikaci důvěryhodných digitálních archivů v paměťových institucích - Mgr. Zbyšek Stodůlka, Ing. Milan Vojáček Ph.D. Národní archiv
 • Národná cena za dizajn a IS DIZAJN - nechajte súťažiacich pracovať za vás - Ing. N. Andrejčíková, PhD. a SCD, PhDr. Anna Faklová, za Cosmotron Bohemia

14:30 Přestávka

 • Zpracování a zpřístupnění sbírky výtvarného umění v NLK - Mgr. Lenka Maixnerová, PhDr. Veronika Löblová, Bc. Michal Záviška, Národní lékařská knihovna
 • Digitalizace výročních zpráv škol v Moravské zemské knihovně v Brně - MgA. Michal Indrák, Ph.D., Moravská zemská knihovna
 • Přístupové body v systému DigiArchiv - Ing. Martin Hankovec, Státní oblastní archiv v Třeboni
 • Líc a rub digitálních knihoven, především krameriovských - Ing. Aleš Brožek, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

29. listopadu 2018

 

9:00 Zahájení

 • Archivní projekty k výročí roku 1968 - Jakub Hošek, Kristýna Štefánková, Česká televize
 • CDArcha - systém na kooperativní archivaci datových CD disků v knihovnách - Bc. Zdeněk Hruška, Ing. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna
 • Webarchiv aneb až po lokty v mrtvolách - Mgr. Monika Holoubková, Národní knihovna ČR
 • Nový fonograf: naslouchejme zvuku historie - Bc. Filip Šír, Dominika Moravčíková, Martin Mejzr, Národní muzeum

10:10 Přestávka

 • Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i zahraničních knihovnách - Další krok v mapování zmizelé krajiny knihoven - PhDr. Richard Šípek, Ph.D., Knihovna Národního muzea
 • Národní autority a paměťové instituce - PhDr. Zdeněk Bartl, Národní knihovna ČR
 • Filmový scénář: pramen historického výzkumu a prostředek rozvoje spolupráce mezi institucemi - Jan Trnka, Národní filmový archiv
 • Popis a zpřístupnění záznamů performativního umění - výzvy a možná řešení - Ing. Bohuš Získal, Ph.D., Národní filmový archiv, CESNET

11:50 Polední přestávka

 • Virtuální muzeum – virtuální procházky reálnými expozicemi - Ing. Petr Horák, AFORTI IT s.r.o. - 3D Johny
 • Manuscriptorium a vývoj a využití plnotextových edic historických dokumentů - Mgr. Olga Čiperová, AIP Beroun, Mgr. Tomáš Klimek, Ph.D., Národní knihovna ČR
 • Digitalizací k záchraně kulturního dědictví -  Thomas Novický, Exon
 • Získej - systém pro sdílení fondů knihoven - Ing. Jan Pokorný, Národní technická knihovna

13:50 Přestávka

 • Tvorba spisových řádů v kontextu elektronických systémů spisových služeb a skartačních řízení v elektronické podobě - Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Scénografická sbírka Státní univerzity v Ohiu ve Virtuální studovně IDU - PhDr. Helena Hantáková, Divadelní ústav
 • Tři pohledy na Japonsko - Jan Šejbl, Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

Konec jednání v 15:00

Dopravní spojení:

Mapa

Nejlépe metrem trasa C směr Háje, potom ze stanice OPATOV autobusem č. 213 (směr vozovna Kobylisy) do stanice Chodovec nebo autobusem č. 136 do stanice Chodovec.

Nebo ze stanice metra CHODOV autobusem č. 115 do stanice Chodovec

Nebo ze stanice metra C HÁJE autobusem č. 170 (směr Pražská čtvrť), stanice Chodovec.

Trasa metra A ze stanice ŽELIVSKÉHO autobusem č. 213 do stanice Chodovec

Nebo trasa A stanice SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ autobusem č. 125 (směr Skalka) do stanice Chodovec.

Autem po výpadovce směr Brno:

Po výpadovce na odbočku směr Kutná Hora (Chodov, Spořilov, Horní Roztyly) (přímo u této odbočky je OBI) po cca 200m - je další, světelná, křižovatka, zde doprava (směr Kutná Hora), pak stále po hlavní silnici až k odbočce na Vršovice (doleva) - toto je poslední světelná křižovatka, po odbočení na Vršovice cca po 150m doprava (1. doprava), dále rovně a první opět doprava (kolem Top hotelu Praha), za konečnou autobusu opět doprava (to už je ulice Archivní) - dále kolem barevné budovy na parkoviště.

Autem po D1 ve směru od Brna:

Exit na 1.km z D1 - Opatov - kolem stanice metra Opatov na kruhový objezd (Litochlebské nám.), po kruhovém objezdu odbočit 3. výjezdem (směr Chodovec, Spořilov), odtud na druhém sjezdu doprava (kruhový objezd), zde prvním výjezdem doprava a na první křižovatce (ne světelné) doleva dole rovně a za servisem Mercedes (za příčným prahem) doleva - Archivní ulice - dále kolem barevné budovy na parkoviště.

Akce dokumentů