Konference

  • datum konání: středa 8. 6. 2022
  • prezence: od 8:30
  • zahájení: 9:00
  • konec zasedání: 14:00

Program moderoval Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

Program:

Čas Příspěvek
9.00–9.10 Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor Ostravy
slavnostní zahájení
9.10–9.30 Ing. Karin Veselá
vedoucí Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
Černá kostka: centrum digitalizace, vědy a inovací
Představení projektu Černá kostka – centrum digitalizace, vědy a inovací – nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, která se stane moderním informačním, komunikačním a technologickým centrem. Obsahově bude vědecká knihovna zaměřena na digitalizaci různých kulturních artefaktů kraje, na vzdělávání v různých gramotnostech a na inovace, zejména v oblasti knihovní a informační vědy.
9.30–10.10 Amandine Jacquet
členka komise pro zahraniční styky Spolku francouzských knihovníků (Association des bibliothécaires de France, ABF)
Libraries and Sustainability: We Can Do It!
10.10–10.40 Anna Zagórska
manažerka programu Infrastruktura knihoven v rámci Institutu knihy (Institut Książki, Polsko)
Polish public libraries – past and future captured in architecture
10.40–10.55 Pilar Martinez
ředitelka Veřejné knihovny v Edmontonu (Edmonton Public Library, Kanada)
Stanley A. Milner Library Revitalization Project
10.55–11.10 Marian Morgan-Bindon
předsedkyně Sekce IFLA pro budovy a vybavení knihoven (IFLA Library Buildings and Equipment Section)
IFLA Section Library Buildings and Equipment: An introduction
11.10–11.30 Zuzana Hájková
náměstkyně pro knihovnické služby Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích
Přístavba Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích
11.30–12.00 přestávka na kávu
12.30–12.50 Jan Lapčík
architekt ze studia Fusion Architects
Areál Obecního úřadu Ostrožská Nová Ves
12.50–13.20 Petr Lešek
architekt ze studia Projektil architekti a první místopředseda České komory architektů
Udržitelnost u veřejných budov se zaměřením na knihovny
13.20–13.40 Radana Kodetová
ředitelka Krajské knihovny v Pardubicích
Knihovní centrum u Vokolků na Příhrádku
13.40–14.00 Jan Červinka
ředitel Městské knihovny Nymburk a spolupracovník Výzkumného centra průmyslového dědictví Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze
Fabriky, nádraží a knihovny: konverze průmyslových staveb pro kulturní účely

Tlumočení zajištěno.