Valná hromada

Svolána výkonným výborem SKIP, valné hromadě předsedal a jednání řídil Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., předseda SKIP

  • datum konání: úterý 7. 6. 2022
  • prezence: od 10:00
  • zahájení: 13:00

Předsedající přivítal čestné hosty a zástupce partnerských organizací z Česka i ze Slovenska a informoval shromáždění o složení mandátové komise ve složení kol. Kvasničková, Macháčková a Šedá, která se ujala své činnosti.

Shromáždění pozdravili svými vystoupeními náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, předsedkyně Spolku slovenských knihovníků a knihoven Mgr. Helena Mlejová i generální ředitel Národní knihovny ČR Mgr. Tomáš Foltýn.

Uvítací proslov v podobě videopříspěvku pronesla Barbara Lison, ředitelka Městské knihovny v Brémách (Stadtbibliothek Bremen, Německo) a předsedkyně Mezinárodní federace knihovnických sdružení a institucí (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA)

Na základě zprávy mandátové komise bylo jednání ve formě valné hromady v souladu se stanovami přerušeno na 30 minut.

V této části Barbora Čižinská prezentovala projekt S knížkou do života (Bookstart). Shromáždění rovněž pozdravila ředitelka Knihovny města Ostravy Miroslava Sabelová.

Dále shromáždění pokračovalo jako náhradní valná hromada.

Přestávka na občerstvení

Přehled dokumentů, o kterých valná hromada rozhodovala, je k dispozici v sekci Dokumenty.

V závěrečném bloku „čekání“ na výsledky voleb přečetla Zlata Houšková vzkaz pro účastníky shromáždění od Miloše Kvapila.

Tato webová stránka programu valné hromady byla upravena v souladu s průběhem celého shromáždění a je zároveň zápisem z jednání mimořádné valné hromady ve smyslu článku 12, odst. 5 stanov.