Digitální kompetence

Knihovny poskytují své služby čím dál častěji v digitálním prostředí. Adaptace na technologický vývoj klade velké nároky na pracovníky knihoven. Je nezbytné, abychom byli v knihovnách schopni implementovat nové technologie a používat je jako standardní součást své práce.

Cílem tohoto podtématu je přispět ke zvýšení kompetencí a digitálních schopností pracovníků v souvislosti s digitalizací a modernizací služeb v celé síti veřejných knihoven zmapováním současného stavu v oblasti digitálních služeb knihoven, kompetencí pracovníků knihoven, znalosti informačních zdrojů a vypracovat doporučení pro zavádění nových služeb v online prostředí, včetně popisu nezbytných kompetencí pracovníků knihoven.

Realizace

Pracovní skupina připravila dotazníkové šetření k digitálním kompetencím pracovníků, které bylo inspirováno Evropským rámcem digitálních kompetencí (DigComp).

Průzkumu se účastnilo 893 respondentů.

První výsledky průzkumu jsou představeny v prezentaci Digitální kompetence pracovníků knihoven.

Dotazník a správné odpovědi na otázky v části B najdete níže v sekci Dokumenty.

Výsledky průzkumu budou podrobněji analyzovány v expertním týmu projektu podle vybraných parametrů a výsledky, závěry, doporučení také zveřejněny.

Všechny dokumenty k projektu