Práce na dálku

Práce z domova je jednou z žádaných flexibilních forem práce, které mohou být motivačním faktorem pro zaměstnance a mohou vést k umožnění výkonu pracovních činností i v případě různých omezení. Efektivní využití home office by mělo být oboustranně výhodné pro zaměstnance i zaměstnavatele. Neexistují však jednotná pravidla, o která by se knihovny mohly v této oblasti opřít.

Pracovní skupina se zaměří především na činnosti vedoucí k definici nejvhodnější formy práce na dálku u vybraných pozic, ke stanovení podmínek pro její zavedení v knihovnách, či definici možných rizik této formy práce.

Realizace

Pro zmapování aktuálního stavu v oblasti zavedení práce na dálku ve veřejných knihovnách v ČR byly připraveny dva dotazníky, jeden pro zaměstnavatele (ředitele/vedoucí knihoven) a druhý pro zaměstnance.

Celkem se do průzkumu zapojilo 264 zaměstnavatelů a 786 zaměstnanců.

První výsledky průzkumu jsou představeny v prezentaci Práce na dálku v knihovnách – výsledky průzkumu a blíže popsány v článku Poskytování práce na dálku v knihovnách. Výsledky průzkumu.

Výsledky průzkumu budou podrobněji analyzovány a zveřejněny v připravované Analýze z průzkumu v další fázi realizace.

Dne 19. 9. 2023 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů novela zákoníku práce, která přinesla i úpravy v oblasti práce na dálku. Avšak ani tato novela nevyřešila některé problematické otázky, a tak podmínky poskytování práce na dálku zůstávají především na dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

V další fázi projektu se pracovní skupina soustředí na tvorbu metodických a vzorových materiálů tak, aby zaměstnavatelé získali podporu k zavedení práce na dálku ve své knihovně a mohli využít poznatky z realizovaného dotazníkového šetření.

Všechny dokumenty k projektu