Ergonomie pracoviště

Kvalita pracovního prostředí ovlivňuje pracovní výkon zaměstnanců knihoven. Ergonomie pracoviště, to neznamená jen zařízení a vybavení, se kterými se pracovníci setkávají, ale i celkové pracovní prostředí a podmínky.

Pracovní skupina si klade za cíl nalézt soubor vhodných ergonomických opatření, která budou v interiérech knihoven implementovatelná a současně budou mít požadovaný přínos pro zaměstnance, pomohou se posunout ze stavu návrhů a opatření do stavu zpracování doporučených způsobů implementace zvolených opatření včetně pilotního šetření.

Realizace

Připravovaný metodický materiál vychází jak z teoretických podkladů, tak ze zkušeností z praxe, které jsou zprostředkovány odborníky ergonomy i knihovníky – členy pracovního týmu a poznatky z reálného provozu knihoven. Řada knihoven sídlí ve starších budovách, které byly primárně vystavěny k jiným účelům, to přináší nejeden problém v oblasti pracovního prostředí. Postupně dochází k rekonstrukci těchto budov či dokonce k přestěhování knihovny do nových budov. Tím vzniká příležitost naplánovat pracoviště s ohledem na ergonomické požadavky již při výstavbě nebo rekonstrukci knihovny. V průběhu projektu navštěvuje pracovní skupina vybrané knihovny s cílem promítnout získané poznatky a vhodná doporučení do výstupního materiálu pro odvětví Knihovnictví.

Všechny dokumenty k projektu