Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2021/2022

SKIP ČR vyhlašuje čtrnáctý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Veřejná knihovna musí být institucionálním členem SKIP ČR.

Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností. V období od listopadu 2021 do května 2022 připraví pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.)

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2021/2022 je to kniha spisovatelky Kláry Smolíkové a fotografa Petra Václavka Dubánek a tajný vzkaz.

Knihovnám a školám nabízíme možnost zakoupit jakýkoliv počet knížek za velmi přijatelnou cenu 22 Kč (pozor, cena byla zvýšena z původních 20 Kč z důvodu vzrůstající ceny papíru).

Přihlášení do projektu

Přihlašování už bylo ukončeno.

Harmonogram projektu

listopad 2021

vyhlášení projektu

31. 1. 2022

konec příjmu přihlášek

30. 4. 2022

konečný termín zasílání vyhodnocení projektu

2. polovina května 2022

distribuce knih

1. týden v červnu 2022

slavnostní ukončení projektu v Praze

do konce června 2022

slavnostní předávání knih v regionech

Veškeré nové informace o průběhu projektu budou průběžně uveřejňovány na webu SKIP a rozesílány prostřednictvím konference Andersen. Knihovny do projektu přihlášené naléhavě žádáme, aby se do elektronické konference Andersen přihlásily a průběžně sledovaly novinky o projektu uveřejněné. Zabráníme tak křížení a ztrátě informací.

Dubánek a tajný vzkaz

Ukázka z knihy (PDF, 44.4 KB)

Brouk
Brouk
Mravenec
Mravenec
Na muchomůrce
Na muchomůrce
Veverka
Veverka

Šablony pro pasovací glejty

Šablony pasovacích glejtů jsou k dispozici ke stažení na webu projektu Dubánci.