Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2022/2023

SKIP ČR vyhlašuje patnáctý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Veřejná knihovna musí být institucionálním členem SKIP ČR.

Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností. V období od listopadu 2022 do května 2023 připraví pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.)

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2022/2023 je to kniha Křeček v letu spisovatelky Zuzany Barilové a ilustrátorky Markéty Vydrové.

Knihovnám a školám nabízíme možnost zakoupit jakýkoliv počet knížek za velmi přijatelnou cenu 25 Kč (pozor, cena byla zvýšena z původních 22 Kč z důvodu vzrůstající ceny papíru).

Přihlášení do projektu

Přihlašování bylo ukončeno.

Harmonogram projektu

listopad 2022

vyhlášení projektu

31. 1. 2023

konec příjmu přihlášek

30. 4. 2023

konečný termín zasílání vyhodnocení projektu

2. polovina května 2023

distribuce knih

1. týden v červnu 2023

slavnostní ukončení projektu v Praze

do konce června 2023

slavnostní předávání knih v regionech

Veškeré nové informace o průběhu projektu budou průběžně uveřejňovány na webu SKIP a rozesílány prostřednictvím konference Andersen. Knihovny do projektu přihlášené naléhavě žádáme, aby se do elektronické konference Andersen přihlásily a průběžně sledovaly novinky o projektu uveřejněné. Zabráníme tak křížení a ztrátě informací.

Šablony pro pasovací glejty

Využít můžete pasovací glejt v holčičí i klučičí verzi. Obě připravila ilustrátorka Markéta Vydrová.

Ilustrační ukázky tvorby Markéty Vydrové

Ilustrace Markéty VydrovéIlustrace Markéty Vydrové

Ilustrace Markéty Vydrové