Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2023/2024

SKIP ČR vyhlašuje šestnáctý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Veřejná knihovna musí být institucionálním členem SKIP ČR.

Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností. V období od listopadu 2023 do května 2024 připraví pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.),

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2023/2024 je to kniha spisovatelky Zuzany Pospíšilové a ilustrátorky Ivety Autratové Kouzelné brýle.

Knihovnám a školám nabízíme možnost zakoupit jakýkoliv počet knížek za velmi přijatelnou cenu 25 Kč.

Pokud zásilka bude fakturována knihovně, je poštovné a balné od 100 výtisků zdarma, do 100 výtisků 99 Kč.

Pokud bude zásilka fakturována škole, činí poštovné a balné 149 Kč bez ohledu na objednaný počet výtisků.

Přihlášení do projektu

Přihlašování bylo ukončeno.

Harmonogram projektu

říjen 2023 vyhlášení projektu
31. 1. 2024 konec příjmu přihlášek
30. 5. 2024 konečný termín zasílání vyhodnocení projektu
2. polovina května 2024 distribuce knih
1. týden v červnu 2024 slavnostní ukončení projektu v Praze
do konce června 2024 slavnostní předávání knih v regionech

Veškeré nové informace o průběhu projektu budou průběžně uveřejňovány na webu SKIP a rozesílány prostřednictvím konference Andersen. Knihovny do projektu přihlášené naléhavě žádáme, aby se do elektronické konference Andersen přihlásily a průběžně sledovaly novinky o projektu uveřejněné. Zabráníme tak křížení a ztrátě informací.

Šablony pro pasovací glejty

Využít můžete pasovací glejt v holčičí i klučičí verzi. Obě připravila ilustrátorka Iveta Autratová.

Ukázka z připravované knížky

Náhled obálky knížky Kouzelné Brýle

Ukázka z připravované knížky

K dispozici je i rozsáhlejší ukázka.

Ukázky ilustrací Ivety Autratové

Ilustrace Ivety Autratové

Ilustrace Ivety Autratové

Ilustrace Ivety Autratové