MARK regionální kolo

14. ročník ceny MARK probíhá nejdříve na regionální úrovni.

Veškeré informace - https://www.skipcr.cz/oceneni/mark/14-rocnik-2023

Nominace se zasílá prostřednictvím webového formuláře dostupného na adrese https://forms.gle/PNpzvq7CPgeiFe7L6, a to nejpozději do 31. 5. 2023 včetně. Navrhovatel zároveň musí zaslat stručnou informaci o podání nominace e-mailem na adresu sekretariat.skip@gmail.com. Podoba této informace je uvedena ve webovém formuláři.