11. ročník (2020)

Ocenění MARK 2020 získal Mgr. Ondřej Hudeček, Ph.D.

MARK 2020 podle pořadí hodnocení

Nominace

Knihovna

Skóre

Pořadí

Mgr. Ondřej Hudeček

Městská knihovna Praha

10

1.

Mgr. Barbora Buchtová

KISK FF MU

9,85

2.

Mgr. Helena Dlouhá

Knihovna města Ostravy

9,67

3.

Tomáš Pavelka

Zámecká knihovna Mořice

9,23

4.

Mgr. Jana Vaculíková

Masarykova veřejná knihovna Vsetín

8,96

5.

Ing. Eva Vodičková

Krajská knihovna Karlovy Vary

 

 

Bc. Vladimír Kraft

Městská knihovna Litvínov

 

 

Bc. Vladěna Turowská

Regionální knihovna Karviná

 

 

Jiří Starý

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

 

 

Mgr. Michaela Mrázová

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

 

 

Odborná porota MARK v roce 2020

  • Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová, předsedkyně komise (Moravská zemská knihovna v Brně)
  • Mgr. Roman Dub (Městská knihovna Písek)
  • Ing. Libuše Nivnická (Knihovna Jiřího Mahena v Brně)
  • PhDr. Dana Petrýdesová (Krajská vědecká knihovna v Liberci, p.o.)
  • PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. (Masarykova univerzita, FF, KISK)
  • Mgr. Petra Šimonová (Knihovna města Ostravy, p.o.)
  • Mgr. Marika Zadembská (Knihovna Třinec, p.o.)