Nominujte mladé kolegy/kolegyně na cenu MARK 2024!

SKIP vyhlašuje již 15. ročník soutěže MARK, jejímž cílem je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků/pracovnic knihoven, pedagogů a studentů/studentek oboru ve věku do 35 let a ohodnotit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v období od června 2023 do května 2024.

Stejně jako v roce 2023 proběhne nejprve vyhodnocení na krajské úrovni a následně výběr celostátního vítěze.

Záštitu nad soutěží převzalo Sdružení místních samospráv ČR.

Nominace je možné podávat do 31. května 2024 včetně.

Podrobnosti najdete na stránce letošního ročníku soutěže.

Celostátnímu vítězi bude slavnostně předána v Týdnu knihoven 2024 v rámci slavnostního udělování knihovnických ocenění (mj. ceny Knihovna roku a Městská knihovna roku) v Zrcadlové kapli.