Bc. Hana Pietrová

Udělená cena

Datum udělení

Cena udělena za rok

2019

Nominační text

V roce 2014 nastoupila Hana Pietrová do Knihovny Třinec na pozici knihovnice v Knihovně pro mladé (Mklub) s úkolem vést Informační centrum pro mladé (ICM). V té době Mklub své služby soustředil na tuto cílovou skupinu především prostřednictvím literatury. Z pohledu vedení knihovny bylo v té době vše v ideálním stavu. Hana Pietrová však svým entuziasmem, přístupem a zkušenostmi ukázala, že knihovna může mít i mnoho dalších rozměrů a vrstev. S jejím příchodem se postupně začal přetvářet prostor Mklubu na otevřené komunitní centrum, které ukazovalo mladým lidem, že tohle je jejich místo, že knihovna může být jejich odrazovým můstkem k další (sebe)realizaci (a může dopomoci proměně celého města) a že v dlouhodobém horizontu mohou mít svými aktivitami vliv na pozitivní změny ve společnosti.

Hana Pietrová je kromě práce v třinecké knihovně zapojena v různých dalších neziskových projektech jako účastník, pomocník, koordinátor, dobrovolník. Veškeré své zkušenosti vzájemně snoubí a využívá napříč svými aktivitami, jinak tomu není ani v práci pro třineckou knihovnu. Za dobu jejího působení tak vzniklo unikátní dobrovolnické centrum Dobro K3, jež je zaměřeno výhradně na mladé lidi a mimo jiné zastřešuje Radu mládeže Třinec. Její osobnost a potřeba být u toho vytváří z knihovny místo vzájemného propojování a spolupráce, což je vidět na akcích a projektech, které z knihovny míří směrem ven. Vede festival Jeden svět Třinec, pořádá Živé knihovny, rozšiřuje nabídku knihovnických lekcí o témata, která rezonují společností (fake news, dezinformace, klimatické změny a další) a v tomto výčtu bychom mohli pokračovat. Důležité však je, že nikdy sama sebe nestaví do popředí, ale vždy dává příležitost a možnost zazářit těm, pro které to všechno dělá – mladým lidem. V nich totiž objevuje skrytý potenciál a dává jim šanci, kterou by třeba jinde nedostali, protože jsou příliš stydliví nebo zakřiknutí, jejich rodina nebo oni sami se nacházejí ve špatné sociální situaci či jsou jiné sexuální orientace a jejich okolí to není schopno naplno přijmout.

Pokud bychom hledali nějakou definici nebo modelový příklad knihovníka pro 21. století, který definuje moderní knihovnu jako otevřený prostor pro všechny bez rozdílů, předlohu najdeme právě v Haně Pietrové.

Datum narození