Kateřina Nekolová, M.A.

Udělená cena

Datum udělení

Cena udělena za rok

2018

Doplňující informace k ocenění

Cenu MARK 2018 získala Kateřina Nekolová, M.A., za souhrn aktivit souvisejících s podporou a zlepšováním služeb knihoven v České republice pro osoby se speciálními potřebami, cizince, sociálně vyloučené apod.

Zaměřuje se systematicky na interkulturní knihovnické služby, komunitní role knihoven a knihovnické služby pro osoby se speciálními potřebami a tato témata se snaží v knihovnách propagovat a prosazovat. Šíře jejích aktivit na tomto poli začíná především pořádáním vzdělávacích akcí ve spolupráci s externími lektory, neziskovými či vládními organizacemi, na mnohých akcích také sama přednáší. Na některé kurzy a školení se jí daří získávat finanční podporu od jiných subjektů, například nedávno uskutečněný kurz Mezikulturní kompetence pro knihovníky proběhl za podpory Ministerstva vnitra ČR. Vyvíjí také publikační aktivitu, píše články do odborných periodik atd. a o zmíněných tématech vyjíždí přednášet do knihoven po celé ČR.

Nevyhýbá se ožehavým tématům, jako je uprchlická krize a uprchlíci, kteří jsou v ČR vnímáni velmi negativně. Jejím cílem bylo v průběhu krize inspirovat knihovny k aktivnímu zapojení a pomoci lidem bez domova. Knihovnám zajistila materiály, které z nich pomohly učinit místa tolerance a možného setkávání cizinců a zároveň knihovnám usnadnily práci s nově příchozími, mluvícími různými jazyky. Výsledkem byla sada tiskovin (plakáty, brožury, překlady vzorových dokumentů), které jsou českým knihovnám k dispozici.

V současnosti působí v oddělení vzdělávání Knihovnického institutu Národní knihovny ČR, kde má na starosti rekvalifikační kurzy, stáže a další vzdělávací akce. Od roku 2014 učí na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Již při studiu a později i v zaměstnání absolvovala několik odborných stáží a dobrovolnických aktivit. V Jižní Americe například vyučovala děti z vyloučených lokalit, ve městě Chatuza v Peru pak pomáhala v místní knihovně. V současnosti je členkou výboru pražské organizace SKIP.

Jelikož se nebojí nepopulárních témat, je často terčem nevybíravé kritiky. Není to však nic, co by ji od práce odradilo. Věří, že knihovna je tím správným místem, které může významně pomoci při integraci cizinců a osob se speciálními potřebami do běžného života v ČR.