Mgr. Blanka Vorlíčková

Udělená cena

Datum udělení

Cena udělena za rok

2012

Doplňující informace k ocenění

Cenu MARK 2012 získala Mgr. Blanka Vorlíčková z Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze za rozvoj konceptu informačních systémů historického a kulturního dědictví a osobních knihoven představitelů české kultury a vědy v rámci projektu Informační systémy zpřístupňující knihovní celky osobností kultury jako součást národního kulturního dědictví, jehož je hlavním řešitelem a také spoluautorkou první výsledné publikace mimořádné kvality a typografické úrovně „Osobní knihovna Karla Čapka“ (součástí projektu jsou i elektronické výstupy). VORLÍČKOVÁ, B. ; KHEL, R.; ČECHOVÁ, P. Osobní knihovna Karla Čapka. Praha: VŠCHT, 2011. 250 s. Osobní knihovny. ISBN 978-80-7080-791-0. Vysoce byl hodnocen význam projektu pro oblast knihovnicko-informačního oboru, knihovědy, literární vědy a výzkumu i zájemce z řad veřejnosti.

Datum narození