Mgr. Dagmar Chytková

Udělená cena

Datum udělení

Cena udělena za rok

2014

Doplňující informace k ocenění

Cenu MARK 2014 získala Mgr. Dagmar Chytková z Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy Univerzity v Brně, lektorka a tutorka informačního vzdělávání na Masarykově univerzitě v Brně za koncepční zpracování  projektu informačního vzdělávání pro školy v okrese Vsetín (ČR) a Martin (SR) jeho uvedení do praxe. Dagmar Chytková poskytla během půlročního procesu pracovníkům knihoven zmíněných okresů důkladnou teoretickou průpravu a následně i praktickou a metodickou pomoc při aplikaci vědomostí do praxe. Pod jejím vedením byly vytvořeny modelové lekce pro 1.-9.ročník ZŠ a pro I.-IV. ročník SŠ. K jednotlivým lekcím jsou vydány metodické listy jak tiskem, tak zveřejněny na internetu a jsou přeloženy i do slovenštiny. Díky práci Dagmar Chytkové byla významným způsobem zvýšena úroveň informační výchovy v České i Slovenské republice.

Datum narození