Mgr. Eva Vojtíšková

Udělená cena

Datum udělení

Cena udělena za rok

2015

Doplňující informace k ocenění

Cenu MARK 2015 získala Mgr. Eva Vojtíšková z Knihovny Jiřího Mahena v Brně za komplexní a systematickou projektovou činnost v KJM zaměřenou na vzdělávací a kulturní aktivity, realizované zejména ve prospěch uživatelů s různými druhy handicapů a za uplatňování netradičních postupů při zavádění nových služeb v rámci projektu Lekotéka – hračky a pomůcky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt  je inspirací pro další knihovny. Jeho prostřednictvím usnadnila dětem s různými druhy postižení přístup k hračkám a pomůckám, které se půjčují na vybraných pobočkách KJM a v Ústřední knihovně. Soubor má 174 pomůcek (puzzle, zvukové knihy, muzikoterapeutické nástroje aj.) určený k půjčování do rodin a škol (hračky rozvíjí tvořivost, logické myšlení, čtenářskou gramotnost aj) – www.kjm.cz/lekoteka. Do prezentace projektu zapojila i dobrovolníky. Na rozvoji služby dále pracuje. Úspěšné vedla projekt ESF Ruku v ruce, jehož cílem byla integrace dětí s různými handicapy do společnosti prostřednictvím besed a integračních programů. V rámci projektových výstupů zaštítila e-publikaci metodického materiálu obsahujícího všechny besedy a integrace na www.kjm.cz/metodika. Účast na kampani Tramvaj čtenářů a koordinace projektu zaměřeného na podporu vzdělávání Knihovna pro město II. – vzdělávání na míru (2014/2015).