Mgr. Michaela Mrázová

Udělená cena

Datum udělení

Cena udělena za rok

2022

Nominační text

Za konkrétní počiny vedoucí k modernizaci obsahové náplně knihovnictví a za trvalé úsilí udělat z knihovnictví obor atraktivní pro mladé knihovníky i uživatele.

Za propojení knihovnické práce s činností SKIP a za reprezentaci českých knihoven a knihovníků na světové konferenci IFLA.

Aktivně se věnuje mediálnímu vzdělávání (naposledy např. vzdělávací cyklus Máte správné informace? pro různé věkové skupiny.

Aktivně propaguje trendy v knihovnictví, poskytuje knihovníkům a pedagogům metodickou podporu při využívání výukových robotů a 3D tiskáren.

Podílí se na přípravách novostavby MSVK (edukační plán, makerspace).

Ve spolupráci s dr. Ninou Wančovou připravuje vznik nové sekce SKIP pro mladé knihovníky, jejímž cílem by měla být podpora mladých pracovníků v knihovnách a budování komunity.

Nominaci zaslali doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D., PhDr. Libuše Foberová, Ph.D., a Mgr. Kamila Šeligová.

Doplňující informace k ocenění

Cena byla udělena za aktivní propagaci nových trendů a modernizaci oboru s podporou STEM vzdělávání, za trvalé úsilí udělat z knihovnictví obor atraktivní pro mladé knihovníky a za reprezentaci českých knihoven a knihovníků na konferenci IFLA 2022.