Mgr. Ondřej Hudeček, Ph.D.

Udělená cena

Datum udělení

Cena udělena za rok

2020

Nominační text

Ondřej Hudeček se v roce 2018 stal vedoucím meziinstitucionálního týmu Ověřeno, jehož cílem bylo hledat cesty, jak by knihovny mohly přispět k boji proti dezinformacím. Po diskuzích s nejasným výsledkem o dalším směřování bylo rozhodnuto, že se tým Ověřeno zapojí do inkubátoru a následného akcelerátoru sociálních inovací Katedry informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (projekt Sociální inovace v knihovnách). Tak vznikl deFacto workshop, tedy metodika a soubor materiálů pro realizaci lekce mediální výchovy, kterou může využít každá knihovna při práci s mládeží.

Podoba workshopu vznikala ve spolupráci s designérem Braňo Frkem a kromě Ondřeje Hudečka se na tvorbě obsahu podílela Dita Lánská. Workshop je určen primárně pro žáky druhého stupně a pracuje s jejich přímým zapojením do lekce. Jedná se tak o jeden z workshopů, na kterém je mobilní telefon lektorem na začátku přímo vyžádán – nikoli k odložení, ale naopak k aktivnímu využití účastníky. Vytvořená metodika je zájemcům volně dostupná. Cílem workshopu není naučit, jak ověřovat informace, ale spíše upozornit účastníky, že v online prostředí více než kde jinde platí, že je třeba přemýšlet o tom, co vidím, a také před tím, než to sdílím. Lekci ocenila i knihovnická organizace Public Libraries 2030, která workshopu udělila první cenu v soutěži projektů, které se věnují mediální gramotnosti.

Autoři projektu mají v plánu projekt dále rozvíjet, materiály aktualizovat a pracovat na metodice pro další cílové skupiny, např. seniory.

Workshop deFacto Ondřej Hudeček aktivně prezentoval na knihovnických akcích, například na konferenci Knihovny současnosti či na semináři zemědělských knihoven; ve spolupráci s organizací Transitions proběhla prezentace učitelům a knihovnicím z Bosny. V roce 2020 se uskutečnily dva webináře pro knihovníky a členy MAP Čáslavsko a další se chystají.

Datum narození