PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá

Udělená cena

Datum udělení

Cena udělena za rok

2013

Doplňující informace k ocenění

Cenu MARK 2013 získala PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá z Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Kolegyně Zbiejczuk Suchá je odborným garantem projektu http://vyzkumy.knihovna.cz/, byla projektovou manažerkou projektu Partnerská síť informačních profesionálů PARTSIP (sdružujícího knihovníky, informační pracovníky a odborníky z akademické sféry i praxe s cílem podporovat učící se komunitu lidí a sdílení znalostí zejména z oblastí znalostního, procesního a projektového managementu a nových médií a technologií). Vykonává funkci šéfredaktorkou časopisu ProInflow a je vynikající pedagožkou oboru (na KISK MU), svým nasazením a pracovitostí podněcuje k aktivitě v oboru své studenty. V roce 2013 stála u zrodu projektu vnášejícího prvky hodnocení služeb knihoven nezaujatými pozorovateli: http://mys3.cz/ (mystery shopping). Odstartovala výjimečně kvalitní projekt 100 metod – Metody a techniky pro výzkum uživatelů a design služeb: http://100metod.cz/.