PhDr. Petr Škyřík

Udělená cena

Datum udělení

Cena udělena za rok

2010

Nominační text

Petr Škyřík se v roce 2010 aktivně podílel na téměř dvou desítkách projektů v oboru. U převážné většiny těchto projektů je autorem či spoluautorem základní myšlenky, principu, procesu. Na všech zmíněných spolupracuje nejen jakousi supervizí, ale často je hlavním hybatelem, mnohdy i spolurealizátorem projektu. Vkládá do nich množství energie, času, nápadů; propojuje rozrůstající se skupinu lidí, kteří se na projektech podílejí – tím, že je ovlivnil, potřebné naučil, odborně i lidsky podpořil a pomohl jim, inspiroval, pozval ke spolupráci. Bez něj by je možná nenapadlo pouštět se do něčeho navíc či něčeho nového, co je pak mnohdy zcela pohltí.

Máme-li tedy jmenovat pouze jeden počin Petra Škyříka, významný a záslužný pro obor, je to "šíření pozitivní nákazy". Projevuje se především chutí dělat nové věci, dělat je dobře, ku prospěchu a pro radost svou i druhých, dělat je společně, tvrdohlavě, s nasazením. Petr Škyřík šíří tuto nákazu prokazatelně v soustředných a stále se zvětšujících kruzích a dokáže to i mezi studenty, kteří bývají často vůči těmto hodnotám a pocitům rezistentní. A právě tuto "nákazu" vidíme pro náš obor jako nesmírně cennou.

Datum narození