Tomáš Pavelka

Udělená cena

Datum udělení

Cena udělena za rok

2021

Nominační text

Tomáš Pavelka byl navržen na ocenění za mimořádný přínos oboru, a to aktivní podporu knihoven v malých obcích, za skloubení práce starosty, knihovníka a studenta a také za série tříletých celorepublikových stáží organizovaných Sdružením místních samospráv pod názvem Jak nastartovat obecní knihovnu? a Knihovna v obci.

Tomáš Pavelka je hlavním iniciátorem spolupráce a propojování státní samosprávy a knihoven, jeho působení ve Sdružení místních samospráv je pro šíření dobrého jména a chápání místa knihoven v obcích jedinečné a velmi důležité pro další rozvoj knihoven v malých obcích.

Tomáš Pavelka o své knihovně často referoval na různých seminářích na okresní i krajské úrovni. Od roku 2019 Tomáš Pavelka reprezentuje SKIP v krajské komisi soutěže Vesnice roku. S dalšími roky se jeho energie přelila i do samosprávy, kde kandidoval do obecního zastupitelstva, ale nikdy neopomněl poukazovat na knihovnu a její význam pro život obce. Nejenže stále kreativně přidával další služby (např. letos začínají organizovat kroužek práce s robotickými stavebnicemi), ale uvědomil si, že je třeba posílit marketing obecních knihoven zdola, tj. vzdělávat starosty. Ve spolupráci se Sdružením místních samospráv vymyslel a připravil projekt stáží v knihovnách – workshopů pro starosty a pracovníky samosprávy přímo ve vzorových knihovnách. Lidé, kteří tam přednášejí, patří ke špičkám českého knihovnictví. Jako nejmladší starosta v republice přistupuje k řízení obce moderním způsobem. Jednou z věcí, se kterou přišel, je vytvoření Komise rozvoje obce, která zahrnuje mimo představitele obce i architekta, zahradního architekta a knihovníka.

Datum narození