Vojtěch Vojtíšek

Udělená cena

Datum udělení

Cena udělena za rok

2016

Nominační text

Vojtěch Vojtíšek nastoupil do Městské knihovny v Praze v roce 2012 na místo projektového manažera e-knihovny. Během následujících let se však okruh jeho působnosti rozšířil na další témata, která často přesahují institucionální příslušnost k MKP směrem do národního působení. Takovým příkladem je aktivní práce v expertní skupině portálu českých knihoven Knihovny.cz, jeho významný podíl na práci v týmu zpracovávajícím měření efektivity knihoven (ROI) nebo zastupování MKP při jednání Svazu českých nakladatelů a knihkupců - i se zřetelem na širší zájmy českých knihoven.

V současné době se Vojta v rámci svých pracovních povinností věnuje zejména :

  •  naplňování koncepce e-knihovny MKP, kterou zpracoval
  •  přípravě redesignu webu MKP
  •  vedení komise pro vnitřní granty v MKP (nástroj na podporu dobrých nápadů knihovníků a získání financí na jejich realizaci)
  •  dále v roce 2015/2016 měl nemalý podíl na úspěšném ukončení projektu vypsaného na záchranu pražské židovské literatury (www.mlp.cz/pralit) a byl nepostradatelnou součástí týmu připravujícího novou strategii Městské knihovny v Praze

Knihovnická veřejnost může Vojtěcha potkávat na nejrůznějších konferencích, kde je jeho tématem většinou e-knihovna a e-publikování, nebo číst jeho příspěvky v odborných knihovnických periodicích. Široká veřejnost může jeho jméno zahlédnout v médiích, kde trpělivě vysvětluje, co to jsou e-knihy a jak se k nim legálně dostat.

Právě dlouhodobá a systematická snaha o zpřístupnění co nejširšího záběru především české literatury co nejširšímu okruhu čtenářů prostřednictvím e-knih a její aktuální úspěchy jsou hlavním důvodem vítězství v soutěži MARK 2016. Vojtěchem koncipovaná, rozvíjená a spravovaná e-knihovna čítá k dnešnímu datu 805 titulů e-knih, které každý rok zaznamenají kolem jednoho milionu stažení. Obsahové složení e-knihovny určuje ediční plán, který v sobě zahrnuje zpracovávání děl již volných (v současné době K. Poláček, v plánu je J. Hora, K. Toman nebo K. Mařík) nebo děl se zbytkovým čtenářským potenciálem (čtenářské specialitky vydávané k různým příležitostem). Nechybí ale ani licencovaná díla převážně mladých autorů nebo povídkové výbory začínajících spisovatelů a vítězů čtenářských soutěží. Velké popularity dosahují také tituly z tzv. doporučené četby skolnicetba.cz (https://www.mlp.cz/cz/projekty/on-line-projekty/knizky-nejen-do-skoly), které jsou využívány v mnoha českých knihovnách, školách i domácnostech jako vhodná alternativa k tištěnému vydání.

O tom, že Vojta není "jen" odborníkem na technickou stránku knihovnické práce, ale dovede se podívat na podstatu poslání knihoven, svědčí citace části rozhovoru, v níž uvádí: ".Přál bych si, aby e-knihy nejen nebyly vnímány jako hrozba, ale hlavně aby skutečně nepřinesly zánik knihám papírovým a už vůbec ne knihovnám. Myslím, že to ani není reálné, hlavně to ovšem nemá důvod. To, že se zde v knihovně současně pracuje s digitálním scannerem a lístkovým katalogem z 19. století, ukazuje dvě věci - současná univerzální knihovna má skutečně obrovský záběr a pole působnosti, ale hlavně - knihovna je kouzelným místem pro každého, kdo má rád práci s knihami.

Datum narození